top of page

ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಬಳ್ಳಕ್ಕೂರು

'ಪೋನಂದ್'ನವರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಸ್ಥಾನವು ಕನಿಲಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಡು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (ಹೊಸಂಗಡಿಯಿಂದ) ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

bottom of page