top of page
2.jpg

About BSSS(R)

ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು (ರೀ.) ಭೂಮಿಪುತ್ರರಾದ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ -ಕೇರಳ ಇದರ ಹುಟ್ಟು 1988 – 89ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

1. ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು ನೋಂದಾವಣಿ,
ಮಂಗಳೂರಿನ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್‌ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರನ್ನು “ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 88/89.

2. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ಸಮಾಜ  ಬಾಂಧವರ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ (ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರೆಗೆ) ಒಂದನೇತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಕಾಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ 

Executive Members

Executive member 2022

Honorary Advisors

Event Secretaries

Arts Secretaries

Sports Secretories

Information Co-operation

Professional trainers of BSSS

Legal advisors

Help group

Women's BSSS Committee

bottom of page